Statistik för Junis Umeå

Statistik 2016

Statistik 2016

Antal besök 15.953

Antal unika besökare 1359

Flickor/pojkar 7581/8338

Antal timmar 2091

Antal aktiviteter 419


Statistik 2015Statistik Junis Umeå, Året 2015
Totalt 1350 unika besökare, gjorde tillsammans 18 047 besök på våra aktiviteter.
Av dessa besök utgjordes 12 325 av barn från 0-15 år
9296 besök av flickor/kvinnor och 8830 av pojkar/män
Vi hade 490 olika aktiviteter.
Vi höll på 2751 timmar, alltså ca 53 timmar varje vecka hela året
Våra 1200 medlemmar representerar ca 90 olika nationaliteter

Statistik loven
Jullov 14/15 - Unika: 862, Besök totalt: 2725
Sportlovet - Unika: 451, Besök totalt: 817
Påsklovet - Unika: 675, Besök Totalt 1681
Sommarlovet - Unika: 867, Besök Totalt: 4465
Höstlovet - Unika: 483, Besök Totalt: 1149
Jullov 15/16 - Unika: 941, Besök Totalt: 2425


Statistik 2014

Junis Umeås verksamhet har under 2014 besökts av 1608 unika personer. Dessa har besökt Junis Umeå totalt 19 027 gånger under 2014.
12 394 av dessa besök har utgjorts av barn från 1-15 år. Vi har hållit på i 2412 timmar vilket är ett snitt på 46 timmar per vecka.
Könsfördelningen har varit mycket jämn, med några fler besök av flickor/kvinnor.
Deltagarna har ursprung från 90 olika Nationaliteter

Under Loven  år 2014 såg det ut såhär:

Jullovet 2013/2014 har vi 2700 besök av 600 unika deltagare (inräknat aktiviteterna på 2013)

Sportlovet hade vi 1164 besök av 374 unika deltagare

Påsklovet hade vi 1177 besök av 533 unika besökare

Sommarlovet hade vi 4598 besök av 943 unika deltagare

Höstlovet hade vi 1301 besök av 601 unika deltagare

Jullovet 2014/2015 har vi 2725 besök av 862 unika deltagare (inräknat aktiviteterna på 2015)


 

För komplett statistik, klicka på Dokument, och sedan statistik, så kan ni kolla statistiken aktivitet för aktivitet och även se könsfördelning och annat intressant