Styrelsen

Junis Umeå 

Ordförande: Ari
Vice Ordförande: Joakim Edström
Kassör: Jonathan Hjort Sekreterare: Bianca Maria Mihai
ledarmöter: Dina Bouthela, Grim Israelsson, Tomi Stefanache, Asta Törngren, Ancharlotte Karlsson Ersättare: Hamzi Hussein, Gabrielle Soldesjö, Alina Brännström, Muhayadin Muse, Jihad Kadan

Övriga val:
Verksamhetsansvarig: Jörgen Törngren Ansvarig för Lyan: Emil Hansson Administrativ ledare: Niina Forsell
Revisorer: Mats Lundström & Jennie Soldesjö
Ekonomilärling: Benny Åkerlund
Valberedning: Jörgen Törngren, Anton Törngren, Anncharlotte Bora 


Björksta Scoutkår

Ordförande: Ari Leinonen
Vice Ordförande: Jessica Palmgren Sekreterare: Emil Hansson
Kassör: Jonathan Hjort
Ledamot: Sara Brännström 

Övriga val:
Lägaransvarig: Jörgen Törngren
Revisor: Mats Lundström & Jennie Soldesjö 

IOGT-NTO Internationella föräldraföreningen

Ordförande: Jörgen Törngren
Vice ordförande: Sara Brännström
Sekreterare: Emil Hansson
Kassör: Benny Åkerlund
Utbildningsledare: Anncharlotte Bora

Övriga förtroendeuppdrag 

Revisor: Mats Lundström. Jennie Soldesjö
Revisorsupleang: Hamzi Hussein 

Valberedning: Maya Habta, Norma Ebedo, Zaheda Elnabris 

UNF Ordenshuset 

Ordförande: Hamzi Hussein
Vice Ordförande: Bianca Mihai
Sekreterare: Marina Tesfai
Kassör: Jörgen Törngren
Ledamöter: Mihaela Stefanache, Maria Ebedo 

Revisorer: Ari Leinonen, Emil Hansson Valberedning: Anton Törngren, Gabriel Carmona