SMS utskick

Inför varje aktivitet så skickar vi ut SMS till alla medlemmar som finns i vår sändlista.
Detta är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad med våra aktiviteter.
Speciellt vad gäller spontanaktiviteter som inte ligger i vår kalender, eller liknande.

Om du inte får SMS, skicka ett SMS eller Maila till vår föreningsledare Hamzi Hussein så lägger hann in dig i sändlistan:


Hamzi Hussein
Föreningsledare
0725282217 (SMS)

hamzi@junisumea.nu