Enkät för Junis Umeå

Vi vill att alla barn på Junis Umeå svarar på denna enkät om vad ni tycker om Junis Umeå. Ta gärna hjälp av en förälder eller annan vuxen. Våra ledare har svarat på en ledarenkät, men vi vill också veta vad alla barn tycker och tänker om föreningen och verksamheten. Vi kan använda enkäten till att veta vad vi gör bra eller vad som är mindre bra och förbättra vår verkamhet, Vi hoppas på att få jättemånga svar. 

Vi lottar ut några biobiljetter bland de som svarar. 

Svar senast 10/3 (men gärna innan årsmötet så kan vi titta lite på delresultatet där)

Svara på den HÄR